På Midvinterglöd skapar vi allt själva och skapar en tolkning Lucia i folktron och en vår fantasy värld runt. Xhaimera, Lucia, midvintersolståndet, väsen, folktro... varje år har vi ett nytt tema som ska tolkas.

Sedan vi introducerade Vinterväsen på Midvinterglöd 2014 har det funnits möjlighet för var och en att skapa, och tävla som, sitt eget Glödväsen. Minns ehuru att Midvinterglöd är så mycket mer än vad sedvänjorna påbjuder. Så kom i den skepnad du själv väljer! Vardagsklädd, festklädd eller varför inte utklädd? Något krav på att deltaga i tävlingen råder ej. Din fantasi är det enda som sätter gränsen. Du väljer själv hur mycket och på vilket sätt du vill deltaga.

Vi är alla en del av varandras glödupplevelse. Och ju fler utklädda Väsen som vandrar omkring under aftonen, desto mer blir det för ung och gammal att glädjas åt.

Midvinterglöd 2015 - Vinterväsen

Foto: Philippe Rendu
www.philippe.se

Midvinterglöd 2015 - Vinterväsen

Foto: Philippe Rendu
www.philippe.se

Midvinterglöd 2015 - Vinterväsen

Foto: Daniel Funseth

Midvinterglöd 2015 - Vinterväsen

Foto: Niklas Carlsson (Nikdesign)

Midvinterglöd 2015 - Vinterväsen

Foto: Daniel Funseth